Регистaр квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата

Средство за креирање електронског потписа односно печата

Средство за креирање електронског потписа односно печата је техничко средство (софтвер односно хардвер) које се користи за креирање електронског потписа односно печата уз коришћење података за креирање електронског потписа односно печата.

Прописи

Обрасци

Регистар

Извод из регистра

Датум уписа

Назив средстава за креирање електронских

потписа и електронских печата

Врста средства

Извештај о оцени усаглашености

15.04.2019.

„IDPrime MD 830“

Средство за креирање електронског потписа

Certificate No. 2098 – Cryptographic Module Validation Program _ IDPrime MD 830

FIPS140 Consolidated Certificate No. 0039

15.04.2019.

„IDPrime MD 830-revB“

Средство за креирање електронског потписа

Certificate No. 2714 – Cryptographic Module Validation Program _ IDPrime MD 830-revB

Средство за креирање електронског печата

FIPS140 Consolidated Certificate

15.04.2019.

„IDPrime 940“ ili „IAS Classic v4.4.2 on MultiApp v4.0.1“

Средство за креирање електронског потписа

ANSSI-CC-2018_24

Средство за креирање електронског печата

Certificate No. 568 – IDPrime 940 CC eIDAS certificate

Certificate No. 576 – IDPrime 940 CC eIDAS certificate

15.04.2019.

„SafeNet Luna K7 S790 PED Аuthenticated Cryptographic

Module”

Средство за креирање електронског потписа

Certificate No. 3205 – Cryptographic Module Validation Program_SafeNet Luna K7

Средство за креирање електронског печата

FIPS140 Consolidated Certificate