Регистaр квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата

Средство за креирање електронског потписа односно печата

Средство за креирање електронског потписа односно печата је техничко средство (софтвер односно хардвер) које се користи за креирање електронског потписа односно печата уз коришћење података за креирање електронског потписа односно печата.

Прописи

Обрасци

Регистар