Електронски потпис


Електронски потпис представља технологију чијом се применом у системима електронског пословања омогућава провера аутентичности потписника, заштита интегритета података који се преносе и непорецивост електронског потписивања дате поруке или документа.

На овој страници доступни су регистар сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата и евиденција сертификационих тела, тела која обављају услуге издавања електронских сертификата у Републици Србији.

Апликацију за електронско потписивање докумената можете преузети са овог линка.

Укратко о електронском потпису

Министарство спољне и унутрашње трговине и телектомуникација је надлежно за спровођење Закона о електронском потпису, што значи:

  • прописује техничко-технолошке поступке за формирање квалификованог електронског потписа и критеријуме које треба да испуне средства за формирање квалификованог електронског потписа;
  • прописује садржај и начин вођења евиденције сертификационих тела, обрасце пријаве за упис у евиденцију, пријаве за упис промена као и врсту, садржај и начин достављања документације неопходне за увођење у евиденцију;
  • прописује ближе услове и начин провере испуњености услова које сертификационо тело за издавање квалификованих електронских сертификата мора да испуни;
  • прописује садржај и начин вођења Регистра сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата у Републици Србији, начин подношења захтева за упис у Регистар, потребну документацију уз захтев, образац захтева, као и начин објављивања података из Регистра;
  • прописује најнижи износ осигурања од ризика одговорности за могућу штету насталу вршењем услуге издавања електронских сертификата
  • води евиденцију сертификационих тела;
  • води Регистар сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата у Републици Србији;
  • врши инспекцијски надзор над применом овог закона и радом сертификационих тела.

Прописи

Закони

Закон о електронском потпису

69.9 KB
6459 Preuzimanja
Detaljnije…

Правилници

Правилник о вођењу евиденције сертификационих тела

125.5 KB
909 Preuzimanja
Detaljnije…

Обрасци

ПРИЈАВА ЗА УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ  СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА

202.5 KB
2935 Preuzimanja
Detaljnije…
ПРИЈАВА ЗА УПИС ПРОМЕНЕ/БРИСАЊА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ  СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
202.8 KB
1300 Preuzimanja
Detaljnije…

Регистар сертификационих тела

Регистар сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата.

Датум уписа Назив сертификационог тела
15.12.2008.
11.09.2009.
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ - ПКС ЦА (Сертификационо тело Привредне коморе Србије)

219.2 KB
4137 Preuzimanja
Detaljnije…
16.02.2010.
МУП РС - Сертификационо тело МУП РС

219.1 KB
8965 Preuzimanja
Detaljnije…
01.10.2010.
ХАЛЦОМ БГ ЦА

221.0 KB
3428 Preuzimanja
Detaljnije…
04.04.2014.
„Е - Smart Systems“ д.о.о. – ЕSS CA

219.6 KB
1761 Preuzimanja
Detaljnije…
01.09.2014.
Сертификационо тело Министарства одбране и Војске Србије

213.7 KB
836 Preuzimanja
Detaljnije…

Евиденција сертификационих тела

Евиденција тела која обављају услуге издавања електронских сертификата.

За списак сертификационих тела која издају квалификоване електронске сертификате, погледајте Регистар сертификационих тела.

Датум уписа Назив сертификационог тела
16.05.2008.
08.09.2008.
ПИС - ПОСЛОВНО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ Д.О.О. - огранак CRYPTO TRUST CENTER

216.0 KB
1019 Preuzimanja
Detaljnije…
10.10.2008.
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ - ПКС ЦА

208.9 KB
1681 Preuzimanja
Detaljnije…
21.12.2009.
ELECTRONIC BANKING BUREAU - EBB CA

194.3 KB
889 Preuzimanja
Detaljnije…
10.07.2010.
Asseco SEE x 7.rs CA

210.0 KB
1366 Preuzimanja
Detaljnije…
28.01.2011.
Банка Интеза АД Београд - Банка Интеза Београд ЦА

205.5 KB
2565 Preuzimanja
Detaljnije…
27.07.2016.
07.10.2016.