Електронски потпис


Електронски потпис представља технологију чијом се применом у системима електронског пословања омогућава провера аутентичности потписника, заштита интегритета података који се преносе и непорецивост електронског потписивања дате поруке или документа.

На овој страници доступни су регистар сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата и евиденција сертификационих тела, тела која обављају услуге издавања електронских сертификата у Републици Србији.

Апликацију за електронско потписивање докумената можете преузети са овог линка.

Укратко о електронском потпису

Министарство спољне и унутрашње трговине и телектомуникација је надлежно за спровођење Закона о електронском потпису, што значи:

  • прописује техничко-технолошке поступке за формирање квалификованог електронског потписа и критеријуме које треба да испуне средства за формирање квалификованог електронског потписа;
  • прописује садржај и начин вођења евиденције сертификационих тела, обрасце пријаве за упис у евиденцију, пријаве за упис промена као и врсту, садржај и начин достављања документације неопходне за увођење у евиденцију;
  • прописује ближе услове и начин провере испуњености услова које сертификационо тело за издавање квалификованих електронских сертификата мора да испуни;
  • прописује садржај и начин вођења Регистра сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата у Републици Србији, начин подношења захтева за упис у Регистар, потребну документацију уз захтев, образац захтева, као и начин објављивања података из Регистра;
  • прописује најнижи износ осигурања од ризика одговорности за могућу штету насталу вршењем услуге издавања електронских сертификата
  • води евиденцију сертификационих тела;
  • води Регистар сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата у Републици Србији;
  • врши инспекцијски надзор над применом овог закона и радом сертификационих тела.

Прописи

Закони

Закон о електронском потпису

69.9 KB
7665 Preuzimanja
Detaljnije…

Правилници

Правилник о вођењу евиденције сертификационих тела

125.5 KB
1153 Preuzimanja
Detaljnije…

Обрасци

ПРИЈАВА ЗА УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ  СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА

202.5 KB
3452 Preuzimanja
Detaljnije…
ПРИЈАВА ЗА УПИС ПРОМЕНЕ/БРИСАЊА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ  СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
202.8 KB
1553 Preuzimanja
Detaljnije…

Регистар сертификационих тела

Регистар сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата.

Датум уписа Назив сертификационог тела
15.12.2008.
11.09.2009.
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ - ПКС ЦА (Сертификационо тело Привредне коморе Србије)

219.2 KB
4578 Preuzimanja
Detaljnije…
16.02.2010.
МУП РС - Сертификационо тело МУП РС

219.1 KB
9907 Preuzimanja
Detaljnije…
01.10.2010.
ХАЛЦОМ БГ ЦА

221.0 KB
3787 Preuzimanja
Detaljnije…
04.04.2014.
„Е - Smart Systems“ д.о.о. – ЕSS CA

219.6 KB
2054 Preuzimanja
Detaljnije…
01.09.2014.
Сертификационо тело Министарства одбране и Војске Србије

213.7 KB
1027 Preuzimanja
Detaljnije…

Евиденција сертификационих тела

Евиденција тела која обављају услуге издавања електронских сертификата.

За списак сертификационих тела која издају квалификоване електронске сертификате, погледајте Регистар сертификационих тела.

Датум уписа Назив сертификационог тела
16.05.2008.
08.09.2008.
ПИС - ПОСЛОВНО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ Д.О.О. - огранак CRYPTO TRUST CENTER

216.0 KB
1187 Preuzimanja
Detaljnije…
10.10.2008.
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ - ПКС ЦА

208.9 KB
1878 Preuzimanja
Detaljnije…
21.12.2009.
ELECTRONIC BANKING BUREAU - EBB CA

194.3 KB
1049 Preuzimanja
Detaljnije…
10.07.2010.
Asseco SEE x 7.rs CA

210.0 KB
1559 Preuzimanja
Detaljnije…
28.01.2011.
Банка Интеза АД Београд - Банка Интеза Београд ЦА

205.5 KB
2847 Preuzimanja
Detaljnije…
27.07.2016.
07.10.2016.