Elektronski potpis


Elektronski potpis predstavlja tehnologiju čijom se primenom u sistemima elektronskog poslovanja omogućava provera autentičnosti potpisnika, zaštita integriteta podataka koji se prenose i neporecivost elektronskog potpisivanja date poruke ili dokumenta.

Na ovoj stranici dostupni su registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata i evidencija sertifikacionih tela, tela koja obavljaju usluge izdavanja elektronskih sertifikata u Republici Srbiji.

Aplikaciju za elektronsko potpisivanje dokumenata možete preuzeti sa ovog linka.

Ukratko o elektronskom potpisu

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telektomunikacija je nadležno za sprovođenje Zakona o elektronskom potpisu, što znači:

  • propisuje tehničko-tehnološke postupke za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijume koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa;
  • propisuje sadržaj i način vođenja evidencije sertifikacionih tela, obrasce prijave za upis u evidenciju, prijave za upis promena kao i vrstu, sadržaj i način dostavljanja dokumentacije neophodne za uvođenje u evidenciju;
  • propisuje bliže uslove i način provere ispunjenosti uslova koje sertifikaciono telo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata mora da ispuni;
  • propisuje sadržaj i način vođenja Registra sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji, način podnošenja zahteva za upis u Registar, potrebnu dokumentaciju uz zahtev, obrazac zahteva, kao i način objavljivanja podataka iz Registra;
  • propisuje najniži iznos osiguranja od rizika odgovornosti za moguću štetu nastalu vršenjem usluge izdavanja elektronskih sertifikata
  • vodi evidenciju sertifikacionih tela;
  • vodi Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji;
  • vrši inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona i radom sertifikacionih tela.

Propisi

Zakoni

Zakon o elektronskom potpisu

69.9 KB
6206 Preuzimanja
Detaljnije…

Pravilnici

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata

174.3 KB
3735 Preuzimanja
Detaljnije…
Pravilnik o izmenama pravilnika o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje elektronskog potpisa

72.2 KB
1033 Preuzimanja
Detaljnije…
Pravilnik o Registru sertifikacionih tela koja izdaju kvalifikovane elektronske sertifikate u Republici Srbiji
72.1 KB
1277 Preuzimanja
Detaljnije…
Pravilnik o vođenju evidencije sertifikacionih tela

125.5 KB
860 Preuzimanja
Detaljnije…

Obrasci

 ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR SERTIFIKACIONIH TELA ZA IZDAVANJE KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA U REPUBLICI SRBIJI
213.5 KB
4937 Preuzimanja
Detaljnije…
PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU  SERTIFIKACIONIH TELA

202.5 KB
2834 Preuzimanja
Detaljnije…
PRIJAVA ZA UPIS PROMENE/BRISANJA IZ EVIDENCIJE  SERTIFIKACIONIH TELA

202.8 KB
1251 Preuzimanja
Detaljnije…

Registar sertifikacionih tela

Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata.

Datum upisa Naziv sertifikacionog tela
15.12.2008.
Javno preduzeće „POŠTA SRBIJE” – Sertifikaciono telo Pošte
205.9 KB
1507 Preuzimanja
Detaljnije…
11.09.2009.
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - PKS CA (Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije)

1.2 MB
4002 Preuzimanja
Detaljnije…
16.02.2010.
MUP RS - Sertifikaciono telo MUP RS

138.0 KB
8776 Preuzimanja
Detaljnije…
01.10.2010.
HALCOM BG CA

221.1 KB
3341 Preuzimanja
Detaljnije…
04.04.2014.
„E - Smart Systems“ d.o.o. – ESS CA

140.8 KB
1697 Preuzimanja
Detaljnije…
01.09.2014.
Sertifikaciono telo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

132.9 KB
768 Preuzimanja
Detaljnije…

Evidencija sertifikacionih tela

Evidencija tela koja obavljaju usluge izdavanja elektronskih sertifikata.

Za spisak sertifikacionih tela koja izdaju kvalifikovane elektronske sertifikate, pogledajte Registar sertifikacionih tela.

Datum upisa Naziv sertifikacionog tela
16.05.2008.
Javno preduzeće „POŠTA SRBIJE” – Sertifikaciono telo Pošte
199.6 KB
652 Preuzimanja
Detaljnije…
08.09.2008.
PIS - POSLOVNO INFORMACIONI SISTEMI D.O.O. - ogranak CRYPTO TRUST CENTER

131.2 KB
977 Preuzimanja
Detaljnije…
10.10.2008.
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - PKS CA

129.4 KB
1613 Preuzimanja
Detaljnije…
21.12.2009.
ELECTRONIC BANKING BUREAU - EBB CA

123.9 KB
858 Preuzimanja
Detaljnije…
10.07.2010.
Asseco SEE x 7.rs CA

546.1 KB
1320 Preuzimanja
Detaljnije…
28.01.2011.
Banka Inteza AD Beograd - Banka Inteza Beograd CA

124.4 KB
2484 Preuzimanja
Detaljnije…
27.07.2016.
Republički fond za zdravstveno osiguranje

203.0 KB
132 Preuzimanja
Detaljnije…
07.10.2016.