Aпликација за потписивање електронског документа и
проверу квалификованог електронског потписа
Основни формат за акта јавне управе у електронској форми је намењен случајевима где електронска форма треба, на што једноставнији и директнији начин, да замени папирну форму. Стандардна Апликација за потписивање и проверу електронског потписа (е-потпис) се користи за операције над електронским документом у oсновном формату, што укључује потписивање електронског документа, проверу електронски потписаног докумената и података о статусу повучености сертификата. Апликација омогућава преглед документа у PDF/А формату, тако да се при потписивању измене одмах чувају. За потписана документа, Апликација има могућност да провери електронски потпис и издвоји садржај који је предмет потписа из свих формата електронског потписа предвиђених подзаконским актима Закона о електронском потпису. Корисници Апликације е-потпис су сви који желе да на једноставан начин искористе предности електронског пословања. Клијентска апликација се инсталира преузимањем пакета извршног кода са локације http://digitalnaagenda.gov.rs/epotpis/, а касније се аутоматски могу преузимати ажуриране верзије.

.Net Framework 2.0 (23MB)
1. Отварање и преглед документа

Избором документа (клик на иконицу фасцикле) у десној половини екрана се појављује његов садржај. Након отварања документа попуњавају се остали делови екрана (исправност, потписа, листа потписа на документу и листа доступних сертификата који се могу користити за потписивање документа)
2. Исправност потписа

У овом делу је приказано стање документа. Могу се појавити следећи текстови: Потписан квалификованим електронским потписом Није потписан квалификованим електронским потписом Није потписан
3. Листа потписа на документу

Приказана је листа свих потписа на документу и њихово стање. Од података о потпису могу се видети: Лице потписник документа ЈМБГ Датум и време потписивања
4. Листа сертификата за потписивање

Кликом на иконицу пера, покреће се потписивање документа изабраним сертификатом.