Временски жиг


Технологија временског жига омогућава потврђивање постојања електронских података у одређеном времену на поверљив и проверљив начин. Електронски подаци оверени временским жигом не могу касније да буду непримећено измењени.

Закон о електронском документу и Правилник о издавању временског жига утврђују оквир за издавање поузданих временских жигова од стране издавалаца уписаних у Регистар издавалаца временског жига.

Прописи

Закони

Закон о електронском документу

80.7 KB
1029 Preuzimanja
Detaljnije…

Правилници

Правилник о издавању временског жига

347.5 KB
1136 Preuzimanja
Detaljnije…

Обрасци

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ИЗДАВАЛАЦА ВРЕМЕНСКОГ ЖИГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

289.5 KB
823 Preuzimanja
Detaljnije…

Регистар издавалаца временског жига

Датум уписа Назив издаваоца временског жига
07.03.2011.
Дирекција за електронску управу
213.2 KB
669 Preuzimanja
Detaljnije…
09.03.2012.