Временски жиг

Технологија временског жига омогућава потврђивање постојања електронских података у одређеном времену на поверљив и проверљив начин. Електронски подаци оверени временским жигом не могу касније да буду непримећено измењени.

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“ број 94/17) и Правилник о издавању временског жига утврђују оквир за издавање поузданих временских жигова од стране издавалаца уписаних у Регистар издавалаца временског жига.

Издаваоци временског жига који су регистровани на основу Закона о електронском документу настављају са радом као квалификовани пружаоци услуге издавања квалификованих електронских временских жигова.

Издаваоци временског жига дужни су да у року од 12 месеци од дана ступања на снагу Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању ускладе своје пословање са одредбама овог закона и доставе Министарству извештај о оцењивању усаглашености.

Министарство врши оцењивање усаглашености до акредитације првог тела за оцењивање усаглашености, у складу са прописима.

Прописи

Закони

Правилници

Правилник о издавању временског жига

347.5 KB
1224 Preuzimanja
Detaljnije…

Обрасци

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ИЗДАВАЛАЦА ВРЕМЕНСКОГ ЖИГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

289.5 KB
900 Preuzimanja
Detaljnije…

Регистар издавалаца временског жига

Датум уписа Назив издаваоца временског жига
07.03.2011.
Дирекција за електронску управу
213.2 KB
727 Preuzimanja
Detaljnije…
09.03.2012.