Vremenski žig

Tehnologija vremenskog žiga omogućava potvrđivanje postojanja elektronskih podataka u određenom vremenu na poverljiv i proverljiv način. Elektronski podaci overeni vremenskim žigom ne mogu kasnije da budu neprimećeno izmenjeni.

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Službeni glasnik RS“ broj 94/17) i Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga utvrđuju okvir za izdavanje pouzdanih vremenskih žigova od strane izdavalaca upisanih u Registar izdavalaca vremenskog žiga.

Izdavaoci vremenskog žiga koji su registrovani na osnovu Zakona o elektronskom dokumentu nastavljaju sa radom kao kvalifikovani pružaoci usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova.

Izdavaoci vremenskog žiga dužni su da u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i dostave Ministarstvu izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti.

Ministarstvo vrši ocenjivanje usaglašenosti do akreditacije prvog tela za ocenjivanje usaglašenosti, u skladu sa propisima.

Propisi

Zakoni

Pravilnici

Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga

347.5 KB
1224 Preuzimanja
Detaljnije…

Obrasci

ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR IZDAVALACA VREMENSKOG ŽIGA U REPUBLICI SRBIJI

289.5 KB
900 Preuzimanja
Detaljnije…
ZAHTEV ZA PROMENU PODATAKA UPISANIH U REGISTAR IZDAVALACA VREMENSKOG ŽIGA U REPUBLICI SRBIJI

279.1 KB
725 Preuzimanja
Detaljnije…

Registar izdavalaca vremenskog žiga

Datum upisa Naziv izdavaoca vremenskog žiga
07.03.2011.
Direkcija za elektronsku upravu

213.2 KB
727 Preuzimanja
Detaljnije…
09.03.2012.
Javno preduzeće „POŠTA SRBIJE” – Sertifikaciono telo Pošte
231.4 KB
519 Preuzimanja
Detaljnije…