Registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

Registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

Sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata

Sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata je tehničko sredstvo (softver odnosno hardver) koje se koristi za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata uz korišćenje podataka za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata.

Izvod iz Registra:

Datum upisa Naziv sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata Vrsta sredstva Rok izdavanja sredstva Rok važenja sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata koji su izdati do 31.12.2020. godine
15.09.2019. „IDPrime MD 830“ Sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa 31.12.2020. 31.12.2025.
15.09.2019. „IDPrime MD 830-revB“ Sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa 31.12.2020. 31.12.2025.
Sredstvo za kreiranje elektronskog pečata 31.12.2020. 31.12.2025.
15.09.2019. „IDPrime 940“ ili „IAS Classic v4.4.2 on MultiApp v4.0.1“ Sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa
Sredstvo za kreiranje elektronskog pečata
15.09.2019.  

„SafeNet Luna K7 S790 PED Authenticated Cryptographic Module”

Sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa 31.12.2020. 31.12.2025.
Sredstvo za kreiranje elektronskog pečata 31.12.2020. 31.12.2025.
14.09.2020 „CryptoServer Se-Series Gen 2” Sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa
30.08.2021.  

„NetSeT Signer Qualified Signature and Seal Creation Device version 4.1.”

Sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa
Sredstvo za kreiranje elektronskog pečata