Регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата

Средство за креирање електронског потписа односно печата

Средство за креирање електронског потписа односно печата је техничко средство (софтвер односно хардвер) које се користи за креирање електронског потписа односно печата уз коришћење података за креирање електронског потписа односно печата.

Извод из регистра

Датум уписа Назив средстава за креирање електронских потписа и електронских печата Врста средства
15.04.2019. „IDPrime MD 830“ Средство за креирање електронског потписа
15.04.2019.

„IDPrime MD 830-revB“

Средство за креирање електронског потписа
Средство за креирање електронског печата
15.04.2019.

„IDPrime 940“ ili „IAS Classic v4.4.2 on MultiApp v4.0.1“

Средство за креирање електронског потписа
Средство за креирање електронског печата
15.04.2019.

„SafeNet Luna K7 S790 PED Authenticated Cryptographic Module”

Средство за креирање електронског потписа
Средство за креирање електронског печата
14.09.2020.

„CryptoServer Se-Series Gen 2”

Средство за креирање електронског потписа
Средство за креирање електронског печата