Регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације

Регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације

Електронска идентификација и шеме електронске идентификације

Електронска идентификација је поступак коришћења личних идентификационих података у електронском облику који једнозначно одређују правно лице, физичко лице или физичко лице у својству регистрованог субјекта.

Услуга електронске идентификације је услуга која омогућава коришћење одређене шеме електронске идентификације у електронским трансакцијама при чему се у оквиру те услуге пружају гаранције да идентификациони подаци из средства електронске идентификације одговарају лицу коме је средство издато;

Шема електронске идентификације је систем издавања средства електронске идентификације правном лицу, физичком лицу или физичком лицу у својству регистрованог субјекта.

Шеме електронске идентификације разврставају се према нивоу поузданости на:

1) шеме основног нивоа поузданости, које обезбеђују ограничено поверење у идентитет којим се лице представља и користе средства и процедуре чија сврха је да смање ризик злоупотребе односно неистинитог представљања;

2) шеме средњег нивоа поузданости, које обезбеђују значајно поверење у идентитет којим се лице представља и користе средства и процедуре чија сврха је да значајно смање ризик злоупотребе односно неистинитог представљања;

3) шеме високог нивоа поузданости, које обезбеђују високо поверење у идентитет којим се лице представља и користе средства и процедуре чија сврха је да онемогуће злоупотребу односно неистинито представљање.

Коришћење шема електронске идентификације у електронском пословању и у општењу са органом јавне власти

За утврђивање идентитета у електронском пословању могу се користити шеме електронске идентификације које су уписане у Регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације (у даљем тексту: Регистар), као и шеме електронске идентификације које нису уписане у Регистар.

Исказ воље не може се оспорити само зато што су, уместо потписа, коришћене шеме електронске идентификације.

Шема електронске идентификације која је уписана у Регистар може се користити за утврђивање идентитета странке у општењу са органом јавне власти.

У општењу странке са органима јавне власти идентитет странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску.

Прописом може бити одређено да се у случају општења стране са органима јавне власти може користити шема електронске идентификације средњег или основног нивоа поузданости, ако су ризик од злоупотребе и могућа штета од злоупотребе такви да није неопходно користити шему високог нивоа поузданости.

Датум уписа Назив пружаоца услуге електронске идентификације и шема електронске идентификације Врста и ниво шеме електронске идентификације
Врста шеме Ниво шеме
01.06.2020. Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Корисничко име и лозинка Основни ниво поузданости
Софтверски сертификат на мобилном уређају Средњи ниво поузданости