Регистри

Регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата

Средство за креирање електронског потписа односно печата је техничко средство (софтвер односно хардвер) које се користи за креирање електронског потписа односно печата уз коришћење података за креирање електронског потписа односно печата

Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења

Квалификоване услуге од поверења су:
1) издавање квалификованих сертификата за електронски потпис;
2) услуга управљања квалификованим средством за креирање електронског потписа;

Регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата

Средство за креирање електронског потписа односно печата је техничко средство (софтвер односно хардвер) које се користи за креирање електронског потписа односно печата уз коришћење података за креирање електронског потписа односно печата

OVAJ VEBSAJT VIŠE NIJE U UPOTREBI POSETITE NAS NA LINKU

X