ТСЛ листа

ТСЛ листа

 

Јавна листа квалификованих услуга од поверења поуздајућим странама обезбеђује поуздану информацију о статусу пружаоца квалификованих услуга од поверења и  њихових квалификованих услуга у складу са подацима уписаним у Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења (у даљем тексту: Регистар) из члана 35. Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (у даљем тексту: Закон).

Јавна листа квалификованих услуга од поверења садржи информацију о релевантним протеклим догађајима у вези са статусом садашњих и бивших пружалаца и њихових услуга током времена, укључујући информацију о почетку пружања, губитку целовитости услуге од поверења, привременој забрани, престанку пружања услуге, брисању из Регистра и другим догађајима забележеним у оквиру послова вођења Регистра, инспекцијског надзора или догађајима пријављеним од стране пружаоца, а који утичу на прихватљивост квалификоване услуге од поверења и поступак утврђивања њеног статуса у одређеном временском тренутку.

 

Јавна листа квалификованих услуга од поверења
SHA-256 отисак Јавне листе квалификованих услуга од поверења
Подаци о сертификатима за потписивање ТСЛ листе и припадајућим SHA-256 отисцима

 

OVAJ VEBSAJT VIŠE NIJE U UPOTREBI POSETITE NAS NA LINKU

X