Zakon o elektronskom dokumentu elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (Sl glasnik RS 94-17 i 52/21)