Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

Kvalifikovane usluga od poverenja

Kvalifikovane usluge od poverenja su:

1) izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis;

2) usluga upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa na daljinu;

3) usluga validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa;

4) izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat;

5) usluga upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog pečata na daljinu;

6) usluga validacije kvalifikovanog elektronskog pečata;

7) izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova;

8) usluga kvalifikovane elektronske dostave;

9) usluga izdavanja kvalifikovanih sertifikata za autentikaciju veb sajtova;

10) usluga kvalifikovanog elektronskog čuvanja dokumenata.

Pružalac kvalifikovane usluge od poverenja je pravno lice ili fizičko lice u svojstvu registrovanog subjekta koje pruža jednu ili više kvalifikovanih usluga od poverenja

 

Izvod iz Registra:

 

 

 

 

Datum upisa Naziv pružaoca kvalifikovane usluge od poverenja Vrste kvalifikovanih usluga od poverenja
07.05.2018. Javno preduzeće „POŠTA SRBIJE“ – Sertifikaciono telo Pošte Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis
Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat
Izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova
07.05.2018. Privredna komora Srbije – PKS CA Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis
Usluga validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa
Usluga upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa na daljinu
Usluga upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog pečata na daljinu
Usluga validacije kvalifikovanog elektronskog pečata
Izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova
07.05.2018. MUP RS – Sertifikaciono telo MUP RS Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis
07.05.2018. Privredno društvo Halcom a.d. Beograd –„HALCOM BG CA“ (Sertifikaciono telo Privrednog društva Halcom a.d. Beograd) Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis
Usluga upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa na daljinu
07.05.2018. „E- Smart Systems“ doo BEOGRAD-E-SMART SYSTEMS DOO BEOGRAD sertifikaciono telo (ESS QCA) Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis
07.05.2018. Sertifikaciono telo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis
07.05.2018. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova
Usluga upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa na daljinu
Usluge kvalifikovane elektronske dostave
16.09.2021. Inception d.o.o Usluge kvalifikovane elektronske dostave
Izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova